Johanna Karlsson

Johanna har en positiv attityd, hjälper gärna klubbens yngre förmågor och har lagt en fin tävlingssäsong bakom sig.