Tillsyn Högaliden

Klubbstugan i Högaliden har daglig tillsyn av föreningens medlemmar.

 

Vecka Datum Tillsyn
2341 Håkan Olsson
2342 Sofia Jansson
2343 Bernhard Grenabo
2344 Jessica Holst
2345 Irene Banck
2346 Bertil Karlsson
2347 Ann-Kristin Jansson
2348 Carl-Christian Schmiterlöw
2349 (Kajsa Toftén) CC
2350 Eva Sörman
2351 Marlene Larsson
2352 Jonas Holst

2024

2024

2024

2401 Owe Törnroth
2402 Gunnar Bryst
2403 Göran Banck
2404 Ingrid Schmiterlöw
2405 Håkan Olsson
2406 Sofia Jansson
2407 Jessica Holst
2408 Irene Banck
2409 Bertil Karlsson
2410 Ann-Kristin Jansson
2411 Carl-Christian Schmiterlöw
2412 (Kajsa Toftén )Lars Ekmark
2413 Ann-Catrin Ahlström
2414 Eva Sörman
2415 Marlene Larsson
2416 Jonas Holst
2417 Owe Törnroth
2418 Gunnar Bryst
2419 Göran Banck
2420 Ingrid Schmiterlöw byter med Sofia v 22
2421 Håkan Olsson
2422 Sofia Jansson byter med Ingrid v 20
2423 Jessica Holst
2424 Irene Banck
2425 Bertil Karlsson
2426 Ann-Kristin Jansson
2427 Carl-Christian Schmiterlöw
2428 Ann-Catrin Ahlström
2429 Eva Sörman
2430 Marlene Larsson
2431 Jonas Holst
2432 Owe Törnroth
2433 Gunnar Bryst
2434 Göran Banck
2435 Ingrid Schmiterlöw
2436 Håkan Olsson
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445

 

Tillsyn- och städinstruktion Högaliden

Duschrummen är låsta för icke medlemmar. Toaletten i källaren är tillgänglig alla dagar 08.00-21.00

Veckotillsyn:

Dammsug, sopa eller torrmoppa samtliga golv och våttorka. Tvätta handfat och
toalettstolar i samtliga toaletter, på bägge våningsplan. OBS, glöm inte golvet under lavarna i bastun.
Kolla kranarna så det finns vatten om inte kontakta Bertil Karlsson 070-29 56 092

Rensa golvbrunnar & tvätta väggarna i duschrummen om det behövs.

Rensa & skölj även under gallret vid entrén till omklädningsrummen.

Se till att det finns toa och torkpapper för en vecka.

Städmaterial, toapapper, torkpapper mm, finns i första rummet till höger i damernas omklädningsrum.

Nyckeln passar till källardörren, klubblokalen och städskrubbarna i källaren.

Lämna nyckel till nästa på listan.

Vid brist av städmateriel, kontakta Lars Ekmark 0734-02 57 02

OBS!

Vid något fel , ring Carl-Christian Schmitterlöw. 0703-44 44 29.

Kan du inte åka upp och kontrollera låset någon kväll får du skaffa någon annan som gör det och om det inte går kan du ringa till Carl-Christian.

Dörren låses automatiskt i källaren mån-sön kl. 21.00. Övervåningen är larmad. Du stänger av detta genom att låsa upp det övre låset i dörren. Genom att låsa detta igen aktiverar du larmet . Det sitter en dosa utanför båda dusch/omklädningsutrymmen. Man trycker in sin kod och har då 5 sek på sig att öppna dörren, sedan låses den igen. Har man ej hunnit öppna slår man sin kod igen. Samma kod gäller för träningslokalen. För att komma in här trycker man på dosans knapp med öppet hänglås och sedan sin kod och har då 5 sek på sig att komma in. När man går ut trycker man på knappen med stängt hänglås och sedan sin kod, då larmas lokalen. Glömmer man att larma här slås det automatiskt på efter en timme.

Våra samarbetspartners