Tillsyn Högaliden

Klubbstugan i Högaliden har daglig tillsyn av föreningens medlemmar.

 

Vecka Datum Tillsyn
07 Bertil
08 Ann-Kristin
09 Carl-Christian
10 Kajsa

 

Tillsyn- och städinstruktion Högaliden

Duschrummen är låsta för icke medlemmar

Veckotillsyn:

Dammsug, sopa eller torrmoppa samtliga golv och våttorka. Tvätta handfat och
toalettstolar i samtliga toaletter, på bägge våningsplan. OBS, glöm inte golvet under lavarna i bastun.
Kolla kranarna så det finns vatten om inte kontakta Bertil Karlsson 070-2956092

Rensa golvbrunnar & tvätta väggarna i duschrummen om det behövs.

Rensa & skölj även under gallret vid entrén till omklädningsrummen.

Se till att det finns toa och torkpapper för en vecka.

Städmaterial, toapapper, torkpapper mm, finns i första rummet till höger i damernas omklädningsrum.

Nyckeln passar till källardörren, klubblokalen och städskrubbarna i källaren.

Lämna nyckel till nästa på listan.

Vid brist av städmateriel, kontakta Lars Ekmark 0734-02 57 02

OBS!

Vid något fel , ring Carl-Christian Schmitterlöw. 0703-44 44 29.

Kan du inte åka upp och kontrollera låset någon kväll får du skaffa någon annan som gör det och om det inte går kan du ringa till Carl-Christian.

Våra samarbetspartners