Organisation

Hjobygdens OK:s styrelse 2023

Carl-Christian Schmiterlöw (ordförande)  Tel. 0703-44 44 29

Lars Ekmark (vice ordförande)

Dan Holmbäck (kassör)

Jessica Holst  (sekreterare)

Ann-Kristin Jansson

Owe Törnroth

Håkan Olsson

Valberedning

Ingrid Schmiterlöw (sammankallande)

Eva Sörman

Göran Banck

  

Ungdoms- och träningskommittén (UTK)

Ann-Kristin Jansson (sammankallande)

Ingrid Schmiterlöw

Sofia Jansson

Kjell Andersson

Eva Sörman

Marlene Larsson 

 

Skid- och friidrottskommitté

Jonas Holst (sammankallande)

Göran Banck

 

Motionskommitté

Majvor Axelsson (sammankallande)

Dan Holmbäck

 

 

Markkommitté

Håkan Olsson (sammankallande)

Tomas Jansson

 

Högalidskommitté

Uthyrning

Jonas Holst

Spårning

Bertil Karlsson

Röjning

Bertil Karlsson

Byggnader

Bertil Karlsson

Materialansvarig

Bernard Grenabo

 

Idrottonline-administratör

 Ann-Kristin Jansson

 

Sponsorkommitté

Styrelsen

 

Städkommitté

Bernhard och Åsa Grenabo (sammankallande)

Kjell och Annika Andersson

Lars och Laila Ekmark

Hemsida

Lars Ekmark (ekmark.lars@gmail.com)

 

Våra samarbetspartners