Organisation

Hjobygdens OK:s styrelse 2022

Carl-Christian Schmiterlöw (ordförande)  Tel. 0703-444429

Håkan Olsson (vice ordförande)

Dan Holmbäck (kassör)

Jessica Holst  (sekreterare)

Ann-Kristin Jansson

Owe Törnroth

Lars Ekmark

Valberedning

Ingrid Schmiterlöw (sammankallande)

Eva Larsson

Göran Banck

  

Ungdoms- och träningskommittén (UTK)

Ann-Kristin Jansson (sammankallande)

Ingrid Schmiterlöw

Sofia Jansson

Kjell Andersson

Eva Sörman

Marlene Larsson 

 

Skid- och friidrottskommitté

Jonas Holst (sammankallande)

Göran Banck

 

Motionskommitté

Majvor Axelsson (sammankallande)

Dan Holmbäck

Ann-Cathrine Ahlström

 

Markkommitté

Håkan Olsson (sammankallande)

Tomas Jansson

 

Högalidskommitté

Uthyrning

Jonas Holst

Spårning

Bertil Karlsson

Röjning

Bertil Karlsson

Byggnader

Bertil Karlsson

Materialansvarig

Bernard Grenabo

 

Idrottonline-administratör

Karl Bergstrand

 

Sponsorkommitté

Styrelsen

 

Städkommitté

Eva och Stefan Larsson (sammankallande)

Kjell och Annika Andersson

Lars och Laila Ekmark

Hemsida

Lars Ekmark (ekmark.lars@gmail.com)

 

Våra samarbetspartners