Juli 2004

Karl Bergstrand För allt arbete och de många timmar han gör för klubben, ofta i det dolda, samt en uppskattad kul-tur på cykel.