5:an och eljusspåret har nu skidspår. Det är ihopskrapad snö så det förkommer grus på sina ställen och barmark vid sidan av spåret.