I ett härligt vinterväder där solen flödade, avgjordes söndagens promenad. Spåret var plogat, så det var inga svårigheter att ta sig fram i den djupa snö på både sidor om spåret.
Det var få som vågade sig upp till Högaliden denna gång. Det såldes endast 34 bingobrickor. Dragningen på enraders utföll på Lennart Andersson, Alexandra Palmqvist, Kerstin Larsson, Börje Olsson och G Strömberg.
På Tipset hade Ulla Jögi alla rätt. Bäst på skiljefrågan av de som hade 7 rätt var Per-Åke Johansson. Av barnen blev Tage Jensen Palmqvist dragen.
Svar på frågorna:
1(1) Mölltorp
2 (X) 1939
3 (2) Peter Kullgren
4 (1) på Bangatan
5 (X) Thomas Billström
6 (1) Kristian X
7 (x) Olvon
8 (1) Trollflöjten
9 (X) Nils Rubendahl
10 (2) Pligirmafalk
Priserna kan hämtas vid nästa söndags promenad.