Bengt Ståhl

Bengt avgick som kassör i samband med årsmötet efter mer än 20 år i styrelsen. Tack för allt arbete i styrelsen!