Sedan den 29/1 finns det skidspår på Högaliden. För aktuell status se skidspår.se.
Välkommen upp till Högaliden för vinteraktiviteter som skidåkning och pulka åkning. Det finns grillar vid Friluftsfrämjandets stuga.