21/11 börjar Skaraborg by Night. Träningsorientering i mörker med nattlampor. Varannan torsdag under november, december, januari, februari och mars.