På Hjobygdens årsmöte den 24 februari diskuterades bland annat ett förslag från Tävlingskommittén i Västergötlands OF angående att utveckla tävlingsutbudet. Det finns möjlighet för alla som vill att lämna en kommentar kring förslaget.