Nu är det dags att betala medlemsavgift för Hjobygdens OK.

Avgifterna för 2023 är:

Ungdomar (tom 16 år) 150 kr, Vuxna (from 17 år) 300 kr, Familj (ingår barn tom 25 år) 600 kr eller stödjande 150 kr.

Betalas via bankgiro 5783-5654 eller Swish 1234611752. Vid betalning ange vem/vilka medlemsavgiften gäller för.