Välkomna på Höstmöte onsdagen den 9/11 klockan 18:00 i klubblokalen på Högaliden.

Val av kommittéer. Information inför vår tävling 23/4 2023. Fika m.m.

Motionskommittén behöver förstärkning. I uppgifterna ingår: planering av bingo- och tipspromenaderna på Högaliden. För mer information kontakta Majvor Axelsson 070-3952433 eller Valberedningen: Ingrid Schmiterlöw 070-8540805, Eva Larsson 076-6235590 eller Göran Banck 070-4375897 senast 30 oktober.