Härmed kallas alla medlemmar till Hjobygdens OK:s tjugoåttonde årsmöte, onsdagen den 24 februari 2016 kl. 18.30 i klubbstugan, Högaliden.