Välkommen till Hjobygden OKs årsfest torsdagen den 7 december klockan 18:00 på Högaliden. Detta är en fest för alla medlemmar och deras familjer.