Pensionärs-OL 2011-03-24 Mostugan
Resultat

 Pl Namn              Klubb            TidLånga (34)     3700 m 

  1 Roland Svensson        Mariestad         23.30
  2 Anton Pettersson        Mariestad         27.13
  3 Lars Ljungberg         Trollhättan        28.05
  4 Krister Karlsson        Istrum           28.20
  5 Lars Finbom          Landehof          29.00
  6 Lennart Höje          OK Ravinen         30.39
  7 Bertil Karlsson        Hjo            30.58
  8 Ingvar Andersson        Amne            31.36
  9 Rolf Einarsson         Hagen           31.46
 10 Anders Pettersson       Mariestad         32.56
 11 Lars Erik Nilsson       Mariestad         33.18
 12 Ove Flink           Albion           33.23
 13 Stig Bengtsson         Amne            35.21
 14 Lars-Olof Gustafsson      Klyftamo          37.01
 15 Ola Nilsson          Mariestad         37.18
 16 Bengtåke Andersson       Amne            37.41
 17 Lars-Erik Larsson       Amne            37.46
 18 Sigvard Oskarsson       Istrum           38.00
 19 Bengt Ståhl          Hjo            38.04
 20 Regor Niclasson        Albion           38.18
 21 Ove Persson          Mariestad         39.04
 22 Sune Hagström         Gandvik          39.54
 23 Jonny Asp           T2             41.10
 24 Karl-Inge Karlsson       Istrum           41.47
 25 Göran Hellgren         Gandvik          42.17
 26 Leif Rydberg          Istrum           42.39
 27 Anders Nilsson         Istrum           42.54
 28 Reits Hall           Amne            43.26
 29 Lars Wahlström         Istrum           43.40
 30 Torbjörn Hagin         Gandvik          45.23
 31 Åke Karlsson          Träff           48.10
 32 Göran Malmberg         Gandvik          48.54
 33 Bertil Holmqvist        Gandvik          56.17

   Karl Bergstrand        Hjo            Felst.Mellan (33)     3200 m 

  1 Sven-Erik Johansson      Mariestad         26.25
  2 Sune Gustavsson        Tibro           30.14
  3 Roland Sandström        Hagen           31.49
  4 Harry Sundberg         Klyftamo          32.03
  5 Ulla Höök           Klyftamo          33.47
  6 Lars-Erik Höök         Gandvik          34.07
  7 Börje Sundberg         Albion           34.19
  8 Lennart Krantz         Klyftamo          34.39
  9 Gert Johansson         Gandvik          34.59
 10 Kay Svensson          OK P4           35.30
 11 Nils Dalen           Istrum           35.31
 12 Sture Pettersson        Falköping         35.47
 13 Heikki Rissanen        Mariestad         36.12
 14 Kjell Persson         Mariestad         36.15
 15 Lars Lång           Klyftamo          36.34
 16 Lennart Kjellberg       Istrum           37.36
 17 Erik Ahlgren          Mariestad         39.24
 18 Gunnar Olausson        Lidköping         39.32
 19 Knut Höök           Klyftamo          39.57
 20 Bernt Breding         Träff           40.00
 21 K-E Johansson         Istrum           40.04
 22 Willy Friberg         Istrum           40.05
 23 Bertil Wiklund         Wilske           43.08
 24 Kerstin Hagström        Gandvik          45.37
 25 Stig Hjerp           Istrum           47.02
 26 Folke Hörstrand        Klyftamo          48.22
 27 Eva Höje            OK Ravinen         49.23
 28 Åke Johansson         Lidköping         53.15
 29 Birgitta Parkner        Landehof          53.21

   Christer Ottosson       Hagen           Felst.
   Arne Gabrielsson        Hagen           Felst.
   Stig Hjerp           Istrum          Felst.
   Sven-Olof Sandstedt      Falköping         Felst.Korta (24)     2300 m 

  1 Sture Bertilsson        Klyftamo          28.10
  2 Stig Persson          Klyftamo          29.28
  3 Thomas Liffner         Falköping         30.44
  4 Bernt Olsson          Klyftamo          31.27
  5 Torsten Björkeroth       OK P4           32.30
  6 Bibbi Appelgren        Mariestad         32.33
  7 Anne-Catrine Persson      Mariestad         33.43
  8 Lars Sennberg         Tibro           35.56
  9 Gunnar Bryst          Hjo            35.56
 10 Margit Ryberg         Klyftamo          37.09
 11 Olle Eimersson         Lidköping         37.34
 12 Bertil Ryberg         Klyftamo          38.26
 13 Bo Öhrström          Amne            39.25
 14 Linnea Hall          Amne            40.28
 15 Bernt Riis           Hagen           40.54
 16 Bengt Åkerström        Träff           41.17
 17 Solvej Johansson        Gandvik          41.59
 18 Stig Gustafsson        Hagen           42.30
 19 Birgit Carlsson        Mariestad         44.07
 20 Kurt Stenberg         Gandvik          46.07
 21 Lilian Bengtsson        Amne            47.11
 22 Ruth Nyström          Amne            48.27

   Arne Carlsson         Falköping         Felst.
   Lennart Larsson        OK P4           Felst.Kort-kort (16)     1800 m 

  1 Karl-Ivar Blomberg       Klyftamo          22.10
  2 Inge Berg           Hjo            23.04
  3 Erling Gökstorp        Albion           26.01
  4 Lars Hedberg          Klyftamo          27.39
  5 Per Karlsson          Klyftamo          27.50
  6 Sigurd Odenö          T2             28.20
  7 Bo-Göran Gustavsson      Klyftamo          28.25
  8 Stina Karlsson         Klyftamo          28.46
  9 Stig-Olof Pettersson      Lidköping         29.24
 10 Birgitta Gustafsson      Klyftamo          32.34
 11 Ulla Öhrström         Amne            36.44
 12 Nils Henriksson        Broddetorp         36.57
 13 Kjell Björklund        Gandvik          40.01
 14 Lars Ljunggren         Gandvik          40.16
 15 Roland Gustafsson       Hjo            41.58

   Arne Wahlgren         Träff           Felst.