Pensionärs-OL 2010-04-29 Ullene
Resultat

 Pl Namn              Klubb            TidLånga banan (40)     4100 m 

  1 Roland Nilsson         Falköping         30.12
  2 Kennnet Ivehag         Främmestad         33.03
  3 Hans G Bernhard        Mariestad         33.10
  4 Lars Finbom          Landehof          34.09
  5 Martin Andersson        Amne            34.56
  6 Bertil Karlsson        Hjo            35.11
  7 Rolf Einarsson         Hagen           36.12
  8 Bengt Ståhl          Hjo            38.45
  9 Kjell-Åke Isaksson       Skogshjortarna       38.46
 10 Lennart Karlsson        Trollhättan        39.22
 11 Lars-Erik Larsson       Amne            39.30
 12 Stig Bengtsson         Amne            39.39
 13 Hans Larsson          P4             39.44
 14 Karl Bergstrand        Hjo            39.49
 15 Ingemar Holmberg        Hagen           40.25
 16 Folke Dahlén          Lidköping         40.40
 17 Anne-Marie Holmstrand     Gandvik          41.16
 18 Kent Svedberg         Hagen           41.23
 19 Sigvard Oskarsson       Istrum           41.45
 20 Lars-Olof Gustafsson      Klyftamo          41.58
 21 Harry Sundberg         Klyftamo          42.43
 22 Carl-Otto Wijkmark       Hagen           45.01
 23 Bengtåke Andersson       Amne            45.13
 24 Göran Hellgren         Gandvik          46.20
 25 Albin Pettersson        Mariestad         46.35
 26 Karl-Inge Karlsson       Istrum           46.55
 27 Sune Hagström         Gandvik          47.51
 28 Anders Nilsson         Istrum           49.12
 29 Göran Malmberg         Gandvik          50.22
 30 Jonny Asp           T2             52.01
 31 Hjerp             Istrum           52.44
 32 Lennart Höje          OK Ravinen         53.09
 33 Per Gustavsson         Klyftamo          54.45
 34 Bertil Holmqvist        Gandvik          59.42
 35 Mats Johansson         Lidköping         59.54
 36 Torbjörn Hagin         Gandvik          60.12
 37 Stig-Olof Pettersson      Lidköping         72.19

   Joakim Gustavsson       Tibro           Felst.
   Åke Johansson         Lidköping         Felst.
   Knut Höök           Klyftamo         Felst.Mellanbanan (45)     3500 m 

  1 Jens Lindström         Tibro           26.13
  2 Angelica Brandqvist      Tibro           29.05
  3 Lars Erik Nilsson       Mariestad         32.40
  4 Ronny Andersson        Skogshjortarna       33.43
  5 Kent Carlgren         Skogshjortarna       35.46
  6 Regor Niclasson        Albion           35.57
  7 Börje Sundberg         Albion           36.23
  8 Bengt Andersson        Ryda            36.30
  9 Rolf Gabrielsson        Falköping         37.31
 10 Thomas Liffner         Falköping         37.54
 11 Alvar Andersson        Tibro           39.10
 12 Heikki Rissanen        Mariestad         39.28
 13 Lars Wahlström         Istrum           40.19
 14 Evert Johansson        Ryda            40.38
 15 Arne Lorén           Frisene          41.12
 16 Bertil Andersson        Sisu Tidaholm       41.34
 17 Jan Holmgren          Tidaholm Sisu       41.50
 18 Lennart Krantz         Klyftamo          42.05
 19 Bo Adamsson          Falköping         42.09
 20 Kerstin Wallenius       Skogsstjärnan       42.23
 21 Kjell Persson         Mariestad         42.31
 22 Nils Dalen           Istrum           43.18
 23 Sören Haglund         Kullingshof        43.19
 24 Eva Isaksson          Skogshjortarna       43.24
 25 K-E Johansson         Istrum           43.31
 26 Lars Lång           Klyftamo          43.39
 27 Willy Friberg         Istrum           44.20
 28 Lennart Österlund       Frisene          45.32
 29 Leif Rydberg          Istrum           45.53
 30 Sven Eriksson         Skogsstjärnan       48.23
 31 Bertil Ryberg         Klyftamo          48.25
 32 Ulla Höök           Klyftamo          48.30
 33 Håkan Junfors         Skogshjortarna       51.01
 34 Eva Höje            OK Ravinen         51.11
 35 Ove Persson          Mariestad         53.30
 36 Harry Brandqvist        Sisu Tidaholm       54.10
 37 NN               NN             54.29
 38 Kurt Stenberg         Gandvik          55.20
 39 Gunnar Olausson        Lidköping         55.35
 40 Ingemar Öberg         Kullingshof        55.36
 41 Uno Andersson         Klyftamo          55.40
 42 Birgitta Parkner        Landehof          55.53
 43 Arne Möller          Hjo            56.01

   Lennart Kjellberg       Istrum          Felst.
   Anne-Marie Tillman       Falköping         Felst.Korta banan (46)     3000 m 

  1 Anders Nilsson         Ryda            35.15
  2 Bibbi Appelgren        Mariestad         38.25
  3 Birgit Carlsson        Mariestad         39.37
  4 Torsten Björkeroth       OK P4           40.04
  5 Stig Sahl           Hagen           40.50
  6 Erling Lundgren        Tibro           41.00
  7 Ingemar Glad          OK P4           41.35
  8 Arne Kämpe           Sisu Tidaholm       42.31
  9 Olle Eimersson         Lidköping         43.39
 10 Gunilla Lundgren        Tibro           44.17
 11 Åke Hermansson         Ryda            44.36
 12 Stig Gustafsson        Hagen           44.43
 13 Sven-Erik Andersson      Falköping         44.59
 14 Evert Tapper          Hagen           45.07
 15 P-O Johansson         Klyftamo          45.25
 16 Hans André           Hagen           45.32
 17 Margit Ryberg         Klyftamo          45.41
 18 Birgitta Jonsson        Ryda            45.41
 19 Stig-Olof Pettersson      Istrum           45.51
 20 Bengt Åkerström        Träff           46.18
 21 Bo Öhrström          Amne            46.31
 22 Åke Gustavsson         Hjo            48.05
 23 Ulla Öhrström         Amne            48.24
 24 Kurt Johansson         Skogsstjärnan       48.29
 25 Kerstin Hagström        Gandvik          49.20
 26 A-L Andersson         Lidköping         49.28
 27 Sven Johansson         Gandvik          51.48
 28 Rune Brandshage        Gandvik          51.51
 29 Ulla-Britt Karlsson      Skogsstjärnan       53.04
 30 Louise Lindberg        Wilske           53.23
 31 Britta Sahl          Hagen           55.46
 32 Sam Andersson         Lidköping         55.50
 33 Sigurd Odenö          T2             57.08
 34 Sven-Åke Svensson       Klyftamo          57.21
 35 Margareta Holmberg       Hagen           57.23
 36 Folke Hörstrand        Klyftamo          57.32
 37 NN               Skogshjortarna       58.04
 38 Sture Bertilsson        Klyftamo          58.52
 39 Bernt Riis           Hagen           60.36
 40 Gunnen Forsblad        Wilske           62.44
 41 Anita Pehrson         Istrum           64.15
 42 Ing-Marie Wijkmark       Hagen           66.45
 43 Kerstin Beckman        Lidköping         68.29
 44 Arne Carlsson         Falköping         78.53

   Rolf Gustafsson        Lidköping         Felst.
   L-E Höök            Gandvik          Felst.Kort-korta  (29)     2000 m 

  1 Bernt Olsson          Klyftamo          25.52
  2 Erling Gökstorp        Albion           28.33
  3 Arne Svan           Främmestad         31.05
  4 Anne-Catrine Persson      Mariestad         34.45
  5 Lars Hedberg          Klyftamo          35.13
  6 Ruth Nyström          Amne            35.57
  7 Bo-Göran Gustavsson      Klyftamo          35.59
  8 Arne Andersson         OK P4           37.12
  9 Yngve Andersson        Lidköping         37.39
 10 Stig Persson          Wilske           37.54
 11 Arne Gabrielsson        Hagen           39.24
 12 Per Karlsson          Klyftamo          40.20
 13 Nils Henriksson        Broddetorp         40.38
 14 Stina Karlsson         Klyftamo          41.02
 15 Bo Pehrson           Istrum           41.46
 16 Kjell Björklund        Gandvik          42.23
 17 Karl Erik Helin        Hjo            44.18
 18 Bengt Olsson          Falköping         46.04
 19 Gunvor Persson         Wilske           46.48
 20 Jürg Grisseniam        Skogshjortarna       48.42
 21 John Jonsson          Hagen           52.03
 22 J Dahlander          K3             53.25
 23 NN               NN             59.37
 24 N-E Fredriksson        Hagen           63.06

   Yngve Hedström         Skogshjortarna      Felst.
   Evert Carlson         Falköping         Felst.
   Lennart Wetterstad       Falköping         Felst.
   Bertil Bengtsson        Kullingshof        Felst.
   Inge Berg           Hjo            Felst.