Om POL

Pensionärsorientering i Skaraborg (POL).

1986 startade tre entusiaster i Falköpings AIK en träningsaktivitet för nyblivna pensionärer. Det var Ingvar Johansson, Evert Carlsson och Holger Johansson. Första tävlingen gick i Ullene med 7 deltagare en torsdagsförmiddag. Två banor, en kort och en lång. Startavgiften var 10 kr som höjdes till 20 kr år 2000. Är nu 40 kr.
  Antalet deltagare steg efter hand och var i mitten av 90-talet uppe i ca 50 per gång. Från början fördes ingen speciell statistik men fr o m år 2000 finns deltagarantalet registrerat. Detta år var det 71 deltagare i snitt per gång som år 2005 hade stigit till 101. När vi summerade år 2010 var vi uppe i 139 deltagare per tävling. Den nivån har sedan varit ganska konstant under de senaste 5 åren. Maxantalet vid en enstaka tävling ligger på 176. Det arrangeras 30 tävlingar på år och antalet arrangerande klubbar omfattar nästan alla Skara-borgsklubbar. Antalet banor har ökats från ursprungliga 2 till 4. Kort-kort, Kort, Mellan och Lång. Alla med hög svårighetsgrad.  
  Det administrativa ansvaret, dvs att inför varje säsong göra ett program, har under hela tiden åvilat Falköpings AIK OK, först genom Ingvar Johansson fram till mitten av 90-talet och sedan av undertecknad.
 
   Vad som från början endast var en enkel träningsaktivitet har efter hand blivit något av en folkrörelse som har spritt sig över hela landet. Den finns i vår närhet i Jönköpingstrakten, i Trestadsområdet och i Göteborg. Det sociala umgänget har från allra första början spelat en mycket stor roll. Diskussionerna vid kaffet efter tävlingarna är alltid mycket intensiva. Efter de två avslutande tävlingarna på vår- och höstsäsongen anordnas en större samling. Sill och potatis serveras på våren och ärtsoppa på hösten.

  Kompletta resultatlistor administreras av Karl Bergstrand, Hjobygdens OK.  

   Vi räknar inte med att POL skall öka nämn-värt under de närmaste åren. Den största klassen på våra vanliga tävlingar är för närvarande H70. 

Yngve Malmlöf

 

Evert Carlsson

Ingvar Johansson


Organisation och Teknik

Pensionärsorienteringen i Skaraborg bygger på en enkel organisationsidé. Deltagande klubbar åtager sig att arrangera en vår- och en höst-tävling. En samordningsansvarig sammanställer klubbarnas önskemål till ett program med datum och samlingsplatser.


Anmälan sker på tävlingsdagen och resultaten anslås direkt vid målgång. Den grundläggande idén har behållits under alla år men samtidigt har den tekniska utvecklingen tillvaratagits. I vissa fall har POL legat i framkanten.

Några exempel:

- Digitala karttryck introducerades på POL i mitten på nittiotalet.

- Ocad för banläggning. Karl Bergstrand tog i början av 2000-talet fram ett utbildningsmaterial som sedan vidareutvecklades av Yngve Malmlöf och används över hela landet.

- GPS vid kartrekognosering. Ett antal pensionärsorienterare/kartritare i Skaraborg har använt den tekniken sedan 2006. Är numera ett allmänt krav vid kartframställning.

- Kartskala 1:7500. Vi fick genom en motion till SOFT kartskalan införd för klasserna HD60 och äldre.

- 2010 utvecklade Carl-Otto Wijkmark ett tävlingsadministrativt program speciellt för POL med anmälan med SportIdent-pinnen. Vid målgång skrivs dubbla resultatremsor ut, en för löparen och en för resultattavlan. Resultaten presenteras sedan av Karl Bergstrand på internet samma dag med sträcktider och även OPath och Livelox där man kan kontrollera sitt GPS-spår.

Carl-Otto Wijkmarks enkla program klarar av det som behövs för resultatgivningen