Hjobygdens OK inbjuder till
NATIONELL ORIENTERING, Medeldistans

 

Lördagen den 1 augusti 2015

 

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

           

Huvudklasser

                 
H 10
2,3 km D 10
2.3        
H 12

2,6

D 12 2,6

U-klasser

   
H 12 kort

2,3

D 12 kort

2,3

   

U 1

2.3 km

   
H 14

3,0

D 14

3,0

   

U 2

2,8

   
H 14 kort

2,5

D 14 kort

3,0

           
H 16

3,3

D 16

3,4

           
H 16 kort

3,2

D 16 kort

3,0

           
H 18

3,9

D 18

3,8

   

Öppna klasser

   
H 20

4.1

D 20

3,7

   

1 Vit

2.3 km

   
H 21

4,6

D 21

4,1

    3. Orange 2,7    
H 35

4,3

D 35

4,0

   

5. Röd

3,0

   
H 40

4,1

D 40

3,9

   

7. Blå

3,5

   
H 45

4,1

D 45

3,5

   

8. Svart

4,1

   
H 50

3,6

D 50

3,4

   

ÖM Trial

4,4

   
H 55 3,5 D 55 3,2            
H 60

3,6

D 60

3,1

   

 

 

   
H 65

3,2

D 65

2,5

Inskolningsklass

Knatteknat

   
H 70 3,2 D 70 2,5            
H 75 3,2 D 75 2,3            
H 80

2,6

D 80

2,3

H/D

2,0

       
H 85

2,5

D 85

2,3

           
   

EL. STÄMPLING

SportIdent  kommer att användas ange bricknummer, brickhyra 20:--

AVGIFTER

Ungdom 60:-, övriga 120:-. Gäller även öppna klasser. Utlänska deltagare betalar på tävlingsplatsen, övriga faktureras.
Parkeringsavgift 10kr som går till markägaren.

ANMÄLAN

Oss tillhanda senast söndagen den 26/7 via Eventor eller E-post

 

info@hbok.se Hjobygdens OK, Hovgatan 20, 54431 Hjo

 

Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.

EFTERANMÄLAN

Senast dagen före,  kl 18.00 på Eventor eller E-post info@hbok.se tfn 073-7543609

SAMLING

Gårhultstorp. Vägvisning från väg 193 Hjo-Tidaholm, 10 km öster om Tidaholm. Mot Källefall 7 km.

START

Första ordinarie start: lördag  kl. 15.00. Avstånd till start 1200m.

Öppna, Insk- U-klasser Fri start från 15.00 till 16.30.

 

Knatteknat kl. 14.00-15.00.

KARTA

Skala 1:10000/7500 HD60- ekv.5 m, Digitalutskrift, ritad 2015 med laserkurvor och GPS/Glonass-stöd, Kartritare Karl Bergstrand. Kontrollernas läge kollade med GPS.

TERRÄNGBESKR.

Hökensåsterräng som tidigare bland annat använts vid VM 89.

 

Terrängtyp - barrskog. Kupering – Måttlig, bitvis kraftig.

 

Framkomlighet – mestadels god. Bitvis något nedsatt på grund av ris efter gallring som gjordes under vintern.

SERVICE

Varmdusch vid TC, barnpassning, servering, första hjälpen samt sportförsäljn.
Camping finns vid TC. På fredag är campingen öppen 15.00-20.00 lördag från 9.00. Anmälan via Eventor. Kontant betalning på plats. Avgift 150kr.

   

TÄVLINGSLEDN.

Tävlingsledare
biträdande

Ingrid Schmiterlöw
Håkan Olsson

070-8540805
073-8110288

 
 

Tävlingskontrollant

Lena Arnoldsson

073-6318355  
 

Banläggare

Elin Törnroth

0709-704370

 
 

Bankontrollant

Karl Bergstrand

073-7543609

 
 

Pressvärd

Karl Bergstrand

073-7543609

 
 

Upplysningar

info@hbok.se

eller ovanstående